Ротондата Свети Георги

Ротондата Свети Георги

Ротондата  Свети Георги – най-старият архитектурен паметник в София

Ротондата Свети Георги е рядък паметник на античната архитектура и единствената запазена до покрив постройка в града, датираща от римската империя, разположен само на 5 минути пеша от хотел Централ София. Предполага се, че църквата е изградена през 4 век. По това време е изграден първият голям християнски храм в антична Сердика, върху чийто основи 2 века по-късно е построена църквата Света София. Намира се във вътрешния двор на Президентството на Република България, на няколко метра по-ниско от днешните софийски улици. Тя е една от най-старите запазени сгради в града, построена по времето, когато император Константин Велики многократно е пребивавал в Сердика. На него приписват фразата “Сердика – моят Рим”.

През VI в. при управлението на император Юстиниан Велики Ротондата е била превърната в църква. От тогава датира и първата антична живопис. От същото време се предполага, че църквата носи името на св. великомъченик Георги.

С Ротондата Свети Георги е свързан един от църковните събори – Сердикийският (343 г.), свикан от двамата съуправители на Империята, синовете на покойния вече Константин Велики, за да бъде преодолян църковният разкол, причинен от арианската ерес. В този събор взели участие 318 епископи от цялата Римска империя. Съборът потвърдил Никейския символ на вярата, православното учение за светата Троица, оправдал св. Атанасий Александрийски и низвергнал последователите на арианската ерес. Една от сградите, в които са заседавали и обитавали отците от Сердикийския събор е “гражданската” сграда, непосредствено до ротондата Свети Георги. Сердикийският събор е един от Седемнадесетте канонотворчески събори на Църквата. Градовете, в които са се провели каноно-творческите събори, са общо единадесет. Десет от тях от много векове насам са в ръцете на иноверци. И само един – Сердика – София – днес е в традиционно православна християнска страна.
Като християнски храм Ротондата Свети Георги е известна чак до края на ХVI в., когато турците са я превърнали в джамия. По днешното състояние на храма е трудно да се определи първоначалната му планировка. Ротондата Свети Георги е обхваната от кубично тяло, високо на места до 8 м. Късносредновековният книжовник Владислав Граматик споменава Ротондата Свети Георги в 1497 г. във връзка с пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски от Велико Търново в Рилския манастир през лятото на 1469 г. Той посочва, че по време на престоя на шествието в София мощите временно били настанени в този храм, който тогава бил главен митрополитски храм на града. В Ротондата Свети Георги мощите на светеца били изложени на поклонение в продължение на шест дена. Там се намирали и мощите на св. Крал Стефан Милутин.

Изключително ценните забележителни стенописи в Ротондата Свети Георги били открити в началото на ХХ в. след сваляне на варовата замазка, с която са били покрити по време на превръщането й в джамия. През ХIV в. куполът на Ротондата Свети Георги бил издигнат и припокрит. Стените отново били изписани. Славянските надписи по тях ги свързват с Втората българска държава. От тези стенописи най-добре са запазени 22 фигури под купола. Библейските пророци са с подчертана експресивност в израза на лицата, в динамични пози, които създават необикновено жив ритъм. Типично българското чувство за тържествена монументалност ги отличава от господстващата по онова време палеоложка естетика.След Освобождението на България от османско владичество (1396-1878 г.) Ротондата Свети Георги била изоставена и занемарена. След смъртта на Александър Батенберг тя била пригодена за временен мавзолей, в който били поставени тленните му останки докато бъдат пренесени в специално построения за него мавзолей през 1898 г.
През 1915 г. Ротондата Свети Георги била изчистена от всичко, прибавено в нея при превръщането й в джамия, било съборено минарето, вътрешната мазилка била изчистена и се открила средновековната живопис състояща се от три пласта.
След реставрирането на храма отново е възстановено делничното богослужение и освен като паметник на християнското изкуство, Ротондата Свети Георги пак изпълнява своите религиозни функции.

Ротондата Свети Георги е включена в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Полезна информация за храма :

Адрес: бул.“Княз Дондуков“ 2

Работно време: 07:30-18:00